V každé knize - záložka zdarma.
1 hodnocení

Koncepce společné bezpečnosti: Základy sociologie 3 e-kniha

V informacích je ukryta moc a současná globální civilizace (pod kuratelou biblické koncepce) je postavena na asymetrii informací pro masy a informací pro elitu (tzv. “zasvěcené”). Informační zabezpečení (výzbroj) jedince je jednou z důležitých komponent bezpečné a svobodné společnosti. Ideálem je, že všechno vědění je dostupné v plné míře všem a jedinec je omezený pouze svými schopnostmi a rozhodnutím, kam až v osvojování chce zajít. V opačném případě platí, že lépe informovaní jedinci mají mnoho možností jak ovládnout a zbavit svobod neinformovaného jedince.

Můžeme doručit do:
26.6.2024
Skladem
Kód: 1077
1 Kč
Kategorie: Audio a e-knihy
e-kniha:
formát:: PDF
Velikost:: 5 MB

Hlava 10. Davo-„elitářství“: biologické předpoklady a kulturologické vazby

10.1. Obecně biologické a specificky lidské v životě civilizace: jedinec, společnost, kultura, „mystika“ – vzájemné souvislosti

10.1.1. Interakce populace s okolním životním prostředím

10.1.2. Specifika lidstva

10.1.3. Jedinec v procesu svého individuálního vývoje

10.2. Vyhodnocení změn statistiky typů struktury psychiky v dějinách Rusi – Ruska – SSSR – postsovětské RF

10.2.1. Něco o původní Rusi a původním ruském charakteru

10.2.2. Hodnocení statistiky různých epoch

10.3. Kulturologické slupky zvířecího typu struktury psychiky

10.4. „Opium pro národ“: pseudonáboženství proti pravé nábožnosti

10.5. Egregoriální náboženství a biblický projekt zotročení lidstva

10.5.1. Kristovo učení: bez cenzury a „redakčních úprav“

10.6. Věda

10.6.1. Konceptuální podmíněnost vědy

10.6.2. Věda a pseudověda

10.6.3. Filozofická ladička

10.6.4. Řízení vědy v biblickém projektu

10.7. Vzdělávací systém

10.8. Byrokracie

10.9. Kult neřestí

10.9.1. Kult neřestí jako generátor a stimulátor biologické degenerace

10.9.2. Kult neřestí jako nástroj monopolizace moci

Hlava 11. Absence budoucnosti davo-„elitářství“ je objektivní danost

11.1. Sebevražedný předsudek

11.2. Životní postoj „rozumného“ „pragmatismu-realismu“ je cestou ke globálnímu fašismu

11.2.1. Předpoklady

11.2.2. „Okamžitá“ fašizace

11.2.3. Spravedlnost nebo nespravedlnost?

11.2.4. „Plíživá“ fašizace

11.2.5. Loutková tyranie právníků proti diktatuře svědomí

11.3. Změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času a její následky

11.3.1. Změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času

11.3.2. Faktory udržování stability davo-„elitářství“ v předešlém poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času

11.3.3. Obecně biosférický mechanismus přirozeného výběru jako faktor samolikvidace davo-„elitářství“ v epoše po změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času

11.4. Poslední iluze davo-„elitářství“: umělé zastavení společensko-politického rozvoje

Příloha č. 3 Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek

3.1. O politické technologii záměny Křesťanství zlým úmyslem

3.2. Dogma o „Trojici“ a jeho následky

3.3. «Kdo čteš, rozuměj»: dokonáno jest «milosrdenství chci a ne oběť»

Odbočení od tématu: Nebyl to Kristus, kdo na víru obrátil Saula na jeho cestě do Damašku

3.4. Bůh není nevšímavý k tomu, co se na Zemi děje