V každé knize - záložka zdarma.
1 hodnocení

Koncepce společné bezpečnosti: Základy sociologie e-kniha

Kurz, který tímto předkládáme Vaší pozornosti, v ničem neodpovídá vzdělávacím standardům RF, ať už jde o vzdělávací standardy pro základní, střední či vysoké školy.

Můžeme doručit do:
26.6.2024
Skladem
Kód: 1065
1 Kč
Kategorie: Audio a e-knihy
e-kniha: PDF
Velikost:: 3 MB

Nicméně, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stálé vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol, jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.

To bylo důvodem, proč jsme se rozhodli volným způsobem napsat a otisknout koncepční materiály vzhledem ke stávajícím standardům alternativního studijního kurzu „Základy sociologie“.

V současné době jsou dokončeny a publikovány první tři části výše uvedeného kurzu. Část 4. je rozpracována a bude zveřejněna, jakmile bude dokončena.

Číslování hlav, ilustrací a příloh je uváděno v celé publikaci vzestupným způsobem.

Vnitřní prediktor SSSR
10.10.2009