V každé knize - záložka zdarma.
1 hodnocení

Bill Warner: Hadísy: Mohamedova sunna

Nejjednodušší způsob, jak se dozvědět něco o islámu, je prostřednictvím tradic ustavených Mohamedem, které se nazývají hadísy.

Korán opakovaně nařizuje každému muslimovi, aby následoval dokonalý příklad Mohamedova života, jeho slova a činy, což se souhrnně nazývá sunna. Sunna zahrnuje hadísy (tradice Mohameda) a síru (životopis Mohameda).

Korán neposkytuje dostatek informací pro praktikování islámu a porozumění doktríně, a proto je nejjednodušší dozvědět se o tom z tradic Mohameda. Hadísy nám zprostředkovávají fascinující a podrobné záznamy o jeho životě. Víme, jak Mohamed vypadal, jaký měl smysl pro humor, jakým pověrám věřil i jak jedl. Zaznamenány jsou i detaily o jeho sexuálním a rodinném životě a jeho vůdcovské roli.

Hadísy obsahují vše, co je potřeba k následování příkladu Mohameda jako otce, politického vůdce, válečníka a dokonalého manžela.

Tato kniha je zestručněná verze sbírky islámských hadísů, které čtenáři poskytují příchuť islámu. Je stručná a směrodatná. Systém odkazů vám umožňuje si všechny informace potvrdit a ověřit z původních zdrojových textů.

Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: 825
Značka: Bill Warner
150 Kč
Kategorie: Bill Warner
Hmotnost: 0.2 kg
Rok vydání: 2015
Počet stran: 93
Vazba: Brožovaná
Položka byla vyprodána…

Ukázka z knihy:

- HADÍSY -
Džihád může ustat pouze tehdy, když se celý svět podrobí islámu. Životy a bohatství všech káfirů mohou být a budou zabrány ve jménu džihádu.
Ušetřeni budou jen ti, kteří se islámu podrobí.
Buchárí 4,52,196 Mohammed prohlásil: „Bylo mi nařízeno bojovat s káfiry,
dokud všichni nepřiznají, že existuje jen jeden bůh, a tím je Alláh. Kdokoliv
říká, že existuje jen jeden bůh, a tím je Alláh, ochráním jeho tělo a majetek
vyjma případu, kdy poruší islámské právo. V takovém případě bude jeho osud
v rukou Alláha a ten rozhodne, zda ho potrestá nebo mu odpustí.“
Finanční podpora džihádu
Alláh odmění ty, kteří přispívají na džihád, a prokleje ty, kteří tak nečiní.
Buchárí 2,24,522 Mohamed pravil: „Každý den sestupují z ráje dva andělé.
Jeden říká: „Ó Alláhu, odměň ty, kteří přispívají na džihád“, a druhý říká: „Ó
Alláhu, zabij ty, kteří odmítají džihád podporovat.“
Podle Alláha by měl muslim své peníze utrácet za džihád.
Buchárí 6,60,41 Hudhaifa pravil: „Následující verš o finanční podpoře džihádu byl zvěstován Mohamedovi.“
Korán 2:195 Za Alláha (za džihád) štědře rozdávejte, avšak nevrhejte se do
zkázy vlastníma rukama. Konejte dobré skutky, neboť Alláh miluje ty, kteří
dobré skutky konají.
Muslim 020,4668 Mohamed prohlásil: „Kdo finančně podporuje bojovníka džihádu, je mravně rovnocenný skutečnému bojovníkovi. Kdo se postará
o bojovníkovu rodinu během jeho služby, je mravně rovnocenný skutečnému
bojovníkovi.“
23
- DŽIHÁD -
Cíle
Cílem džihádu je nadvláda islámu nad všemi ostatními politickými systémy
a náboženstvími. Džihádista je nejčistší a nejlepší muslim.
Buchárí 1,3,125 Muž se zeptal Mohameda: „Mohamede, jaký způsob boje
je považován za boj za Alláha? Někdo bojuje z hněvu, jiný kvůli své hrdosti.“
Mohamed se podíval na muže a odvětil: „Ten, kdo bojuje za nadvládu islámu,
bojuje za Alláha.“
Odměna
Muslimský mučedník je ten, který zabíjí pro Alláha a pro islám. Jeho zabíjení
však musí být čisté a musí být zcela věnováno Alláhovi. Pokud je jeho motivace
čistá, pak se takový džihádista dostane do ráje nebo získá káfirovo bohatství.
Buchárí 1,2,35 Mohamed prohlásil: „Muž, který se připojí k džihádu, nebude
k tomu donucen ničím jiným než upřímnou vírou v Alláha a jeho proroka
a přežije, získá válečnou kořist nebo bude Alláhem odměněn po smrti. Pokud
v bitvě zemře jako mučedník, půjde do ráje. Kdybych věděl, že to mým stoupencům nezpůsobí potíže, nikdy bych nezůstal za svými vojáky, když jdou kupředu ve jménu džihádu. Kdybych mohl, bylo by pro mě potěšením zemřít při
džihádu, být vzkříšen a stále znovu a znovu umírat jako mučedník za Alláha.“
Nezáleží na tom, jaký hřích džihádista spáchá, do pekla se nedostane.
Buchárí 2,13,30 Jednou jsem [Abú Abs] slyšel Mohameda říkat: „Každého,
kdo si jen pošpiní chodidla při džihádu, Alláh ochrání před peklem.“
Pravý džihádista musí věnovat svůj život a bohatství džihádu. Pokud bude
schopen dosáhnout tohoto nejvyššího stupně oddanosti, nemůže takové jednání převýšit ani pouť do Mekky (hadždž).
Buchárí 2,15,86 Mohamed prohlásil: „Žádný jiný čin v průběhu roku není
tak dobrý jako vydat se na hadždž.“ Někteří jeho druhové se ho zeptali: „A co
24
- HADÍSY -
džihád?“ Mohammed jim odpověděl: „Dokonce i džihád je méně významný,
což ale neplatí, pokud člověk vědomě riskuje a přijde o život a majetek ve jménu Alláha.“
Muslim 020,4649 Mohamed: „Kromě dluhů jsou mučedníkovi všechny hříchy
odpuštěny.“
Ráj leží ve stínu mečů.
Muslim 020,4681 Mohamed řekl: „Brány ráje leží ve stínu mečů.“ Jeden vandrák se zvedl a zeptal se Abú Músy, jestli slyšel, jak to Mohamed řekl. Ten odpověděl, že ano. Vandrák se vrátil ke svým přátelům a rozloučil se. Pak vytasil meč
z pochvy, tu zlomil a odložil, zamířil na nepřítele a bojoval, dokud nebyl zabit.
Muslim 020,4694 Mohamed: „Muž, který odhodlaně vykonává mučednictví,
má právo na svou odměnu, i když nebude zabit.“
Džihádista může přinést užitek islámu a také z toho může mít osobní užitek.
Buchárí 3,34,313 V roce, kdy se konala bitva u Hunain, jsem [Abú Katáda]
odjel s Mohamedem. Mohamed mi daroval brnění, které ukořistil, a já jsem ho
prodal. Za tyto peníze jsem koupil zahradu poblíž kmene Banú Salama. To byl
první majetek, který jsem obdržel po přestoupení na islám.
Mohamed často používal peníze k tomu, aby ostatní ovlivňoval ve prospěch
islámu.
Buchárí 4,53,374 Mohamed: „Dávám Kurajšovcům peníze, abych je motivoval k věrnosti islámu, protože je to pro ně nová víra a ještě donedávna žili
v nevědomosti.“
Zemřít v džihádu je tím nejlepším životem.
Buchárí 5,59,377 Během bitvy u Uhudu se jeden muž zeptal Mohameda:
„Kam půjdu, pokud budu zabit v bitvě?“ Mohamed odvětil: „Do ráje.“ Muž
25
- DŽIHÁD -
pak odhodil jídlo, které držel, připojil se k bitvě a bojoval, dokud nebyl zabit.
Džihád bylo potřeba vést daleko od Arábie, a to vyžadovalo rychlou dopravu. Proto Mohamed využíval kořist džihádu k budování kavalérie. Byl vojenským géniem, který plánoval daleko do budoucna.
Buchárí 5,59,537 V den pádu Chajbaru Mohamed rozdělil válečnou kořist
tak, že dal každému bojovníkovi jeden podíl a majitelům koní dva podíly.
Nafi’, další vypravěč, uvádí: „Když voják poskytl svého vlastního koně, dostal
tři podíly, pokud koně neměl, dostal jen jeden.“
Nezáleží na tom, jak málo toho muslim udělá, pokud zemře při džihádu, získá nejvyšší odměnu. Dobrá práce a mravnost bledne v porovnání s odměnou
za vykonání džihádu.
Buchárí 4,52,63 Muž s přilbou na hlavě se zeptal Mohameda: „Měl bych se
připojit k boji, nebo nejprve přijmout islám?“ Mohamed odpověděl: „Přijmi
Alláha a pak se připoj k boji.“ Muž přijal islám a krátce nato byl zabit. Mohamed k tomu dodal: „Malé úsilí, ale velká odměna. I když toho po přijetí islámu
moc neudělal, bude bohatě odměněn.“
Zotročení káfirů a krádež jejich majetku pro Mohameda jsou posvátné činy.
Protože Mohamed je dokonalým vzorem chování pro všechny muslimy vždy
a všude, je bohatství káfirů určeno k tomu, aby bylo zabráno ve prospěch
islámu.
Buchárí 4,53,351 Mohamed: „Alláh mě oprávnil zabrat válečnou kořist.“
Alláh má smluvní ujednání se všemi džihádisty. Pokud zemřou při džihádu,
odmění je Alláh více než všechny ostatní. Pokud nezemřou, budou mít užitek z krádeže. Proto mají džihádisté jistý prospěch v tomto světě i po něm.
Buchárí 4,53,352 Mohamed: „Alláh slibuje džihádistovi s čistými úmysly místo v ráji nebo návrat domů s válečnou kořistí a zaručuje mu, že bude po smrti
odměněn.“
26
- HADÍSY -
Sex
Nucený sex se zajatkyněmi džihádu byl pro Mohameda a jeho druhy běžnou
praxí. Tyto zajatkyně se staly sexuálními otrokyněmi a Mohamed si mohl
vybrat z nových otrokyň ty nejpřitažlivější. Toto chování je v islámu dokonalým vzorem.
Buchárí 3,34,431 Jedna ze zajatkyň byla krásná židovka Safíja. Dihja ji měl
jako první, ale pak ji předal Mohamedovi.
Mohamed schválil nucený sex s káfiry.
Buchárí 3,34,432 Seděl jsem [Abú Saíd al-Chudrí] s Mohamedem a zeptal se
ho: „Mohamede, někdy získáváme jako podíl válečné kořisti ženské otrokyně.
Je samozřejmě v našem zájmu, aby si udržely svou hodnotu (sexuální otrokyně
měly nižší hodnotu, pokud byly v době prodeje těhotné). Co si myslíš o přerušované souloži?“ Mohamed na to odvětil: „To děláte? Raději to nedělejte. Je na
vůli Alláha, jestli se dítě narodí nebo ne.“
Sebevražda je podle islámu hříchem, ale zabít sám sebe v džihádu není považováno za sebevraždu. Je to ve skutečnosti nejvyšší forma islámu.
Buchárí 9,83,29 Cestovali jsme s Mohamedem do Chajbaru, když najednou
někdo zvolal: „Amíre, zazpívej nějakou svou píseň o cestování na velbloudech.“ Vyhověl jim, zazpíval několik písní, jejichž rytmus napodoboval tempo
velbloudího pochodu. Mohamed z toho měl radost a zeptal se: „Kdo je ten
muž?“ „Amír,“ zněla odpověď. Mohamed pak odvětil: „Ať s ním má Alláh slitování.“ Několik z nás reagovalo: „Mohamede, doufáme, že ho s námi nějakou
dobu necháš.“ Byl však brzo ráno následujícího dne mrtvý.
Velice nás to rozrušilo. Několik lidí poznamenalo: „Škoda, že Amírovy dobré
činy přišly vniveč, protože je zatracen za to, že se zabil.“ Když jsem tyto poznámky slyšel, přišel jsem za Mohamedem a řekl jsem mu: „Alláhův proroku,
obětoval bych pro tebe svého otce, ale lidé říkají, že je Amír zatracen.“ Mohamed odvětil: „V tom případě ti lidé lžou. Amír bude odměněn dvojnásobně,
27
- DŽIHÁD -
protože usiloval o oddanost Alláhovi a bojoval v džihádu. Žádná jiná smrt by
nepřinesla tak velkou odměnu.“
Pro džihád je trpělivost ctností.
Buchárí 4,52,210 Jednou během bitvy Mohamed promlouval k lidem, když
zapadalo slunce a prohlásil: „Nevstupujte dobrovolně do boje a neproste Alláha, aby vás ochránil od újmy. Pokud opravdu do boje vstoupíte, mějte trpělivost a pamatujte si, že ráj leží ve stínu mečů.“ Dál pokračoval: „Alláh, dárce
koránu, pán živlů a dobyvatel pohanů, porazí káfiry a dá nám vítězství.“
Vražda je taktikou džihádu a Mohamed ji použil při mnoha příležitostech.
V Arábii neexistoval jediný člověk, který by Mohamedovi oponoval nebo ho kritizoval – kromě těch, kdo uprchli nebo konvertovali. Vraždy byly běžné a lidé se
jich obávali.
Buchárí 4,52,265 Mohamed nařídil skupině pomocníků, aby zavraždili Abú
Rafího. Jeden ze skupiny, Abdulláh, se v noci proplížil do jeho domu a zabil jej
ve spánku.
Všichni káfiři, kteří jakýmkoliv způsobem vzdorují, mohou být zabiti v souladu s džihádem.
Buchárí 4,52,286 Když Mohamed jednou cestoval, přišel k němu káfirský
špeh. Po chvíli rozmluvy s Mohamedem a jeho druhy špeh odešel. Mohamed
na to odvětil: „Chyťte ho a zabijte ho.“ Já [al-Akwa] jsem to tedy udělal. Mohamed mě odměnil špehovým majetkem a podílem na válečné kořisti.“
Zajatce je možné zabít nebo je za ně možné požadovat výkupné.
Buchárí 4,53,367 Po bitvě u Badru se Mohamed vyjádřil k zajatcům: „Pokud by byl
al-Mutim naživu a pokud by mě o to požádal, tak bych ty lidi kvůli němu osvobodil.“
Pro káfira neexistuje smrt, která by byla příliš bolestivá nebo krutá. Čeká je
Alláhův trest v pekle, který je věčný a ještě krutější